Home


Ann Catrin Evans - Home - Top

Yn ogystal a cherfluniau mawr, creir addurniadau Pensaerniol, Nwyddau Cartref a Gemwaith.

Mae crefft ACE yn dangos harddwch s'yn dod o'r galon. Gonestrwydd crefftwaith defnyddiol wedi gyfuno a diwylliant Chymreig, ymysg esthetig pur ddiamser trachywir. Crefft eithriadol o fanwl gywir er yn ddiymhongar. Penderfynoldeb tawel i greu darnau sydd yn hardd a defnyddiol.

Casgliadau o llwyau caru modern , dodrefn drws, gemwaith cywrain, cerfluniau tirweddol… i gyd yn gwneud cysylltiadau cryf rhwng y gwyliwr a'r darn a wnaed â llaw. Mae gwaith ACE yn mwyhau naratif ei’n bywydau bob dydd, drwy ei leoliad yn y tirwedd neu drwy ei wisgo.

Fel gwaith alchemiist – mae'r ' di-werthfawr ' yn dod yn werthfawr, hen ddarn o haearn yn dod yn ddarn o emwaith cain.

Boed yn gweithio mewn dur neu gopr, wrth feithrin bydd y cyffredin yn troi yn hynod yn nwylo ACE.

Ann Catrin Evans - Home - Bottom

Cerflun

Mae gan ACE nifer o gomisiynau cerfluniol mawr ar hyd a lled Cymru a thu hwnt.

Cerfluniau cryf unigryw sy’n dal ei tir mewn tirlyn, cerfluniau wedi chyfuno a phensaernïaeth, a celf cyhoeddus sy’n rhan o’r amgylchedd.

Bydd ACE yn creu’r gwaith cerfluniol yn ei stiwdio, gan ddechrau modelu mewn 3D, yna ymlaen drwy'r wahanol broses o adeiladu i gwbwlhau’r darn terfynol. Mae maint pob prosiect neu gomisiwn yn amrywio yn arw; cydbwysedd aesthetic syml yw prif ystyriaeth wrth gychwyn dylnio, ac ateb holl ofynion y prosiect mewn ffordd haniaethol yn gydnaws â’r safle. Mae’r dyluniadau hyderys yn cael ei ôfannu, bwrw, neu ei drin i siap gyda chymorth peiriannol. Bu ACE yn gweithio dramor yn Gogledd America a Siapan ac ar draws Prydain yn creu comisiynau o bob maint ar gyfer wahanol sefydliadau, sector cyhoeddus a preifat. Bydd ACE yn hapus iawn i drafod comisiynau i chi, cysylltwch â ni…

Dros y blynyddoedd by yn diwtor celf mewn colegau ac artist preswyl mewn ysgolion – yn dysgu gôfannu i ddechreuwyr, gôfannu arian, cerflunio, gwaith gwifren, cerameg, arlunio, dylunio 3D, gwaith copr a mentora. Cysylltwch â ni i drafod cyrsiau …mae ACE wedi gweithio gyda grwpiau o bob oed a gallu.

Ann Catrin Evans - Home - Bottom

Addurn Pensaerniol

Yn adnabyddus am ei dolenni drws a churwyr mae ACE,yn y y maes addurn pensaernïol. Dywedai bod yr addurn defnyddiol cerfluniol hyn, yn ‘emwaith i adeilad’.

Gwelir ddodrefn drysau arobryn ACE yn addurno holl adeilad Canolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd, mewn efydd ac alwminiwm. Mae perthynas hir ganddi gyda Chanolfan Y Mileniwm – wedi iddi wneud y clo a’r allwedd agoriadol ynol yn 2005. Gwnaeth Gwobrau Cymru'r Byd, rhodd Allwedd i'r Frenhines, a cherflun pum medr copr i’r Atriwm sef 'Taith', a wnaed gyda phlant ifanc o bob cwr o Gymru . Yn agosach at weithdy ACE yw gatiau mawr Y Galeri yng Nghaernarfon, a cheiliog y gwynt anferth yn ganol canolfan siopa Bangor. Bydd hyd yn oed polyn llenni ostyngedig yn dod yn beth o harddwch wir mewn dwylo medrus o'r fath.

Porwch drwy ei phortffolio Addurn Pensaernïol ar Pinterest, neu cysylltwch â ACE i drafod eich prosiect pwrpasol eu hunain …

‘Hoffaf symlrwydd mewn dyluniad. Ceisiaf ddangos cymeriad deunydd crai yn y cynllun, drwy ehangu nodweddion organig naturiol a chynnwys manylion cain mewn darn o gelfyddyd. Wrth ddylunio rwy'n credu dylai'r ffurf ddilyn pwrpas y darn ond mewn ffurf diddorol anisgwyl. Caraf y syniad o gael gwrthrychau hardd on cwmpas; cwmpasu’n hunain a harddwch. Mae pobol yn achosi traul a gwisgo ar bethau Drwy ddefnyddio gwrthrychau yn aml, dros amser rydym yn gadael ein olion, ac yn creu perthynas agos drwy chyffwrdd a chyswllt. Rwyn mwynhau y broses o ddylunio gyda hyn mewn golwg, a chreu ffurf haniaethol sy'n cyfleu naratif neu theimlad. ''

Ann Catrin Evans - Home - BottomAnn Catrin Evans - Home - Bottom

Ategolion Cartref

Cerfluniau, llestri, goleuadau, dodrefn a gwaith wedi fframio – mae ACE yn creu darnau ar raddfa fach yn ei steil adnabyddus i’r cartref.

Mae pob darn wedi wneud â llaw. Mae'n gweithio mewn metelau drudfawr yn ogystal a haearn a metalau sylfaenol, yn meithrin sgiliau technoleg newydd a technegau y gôf, gan ddatblygu yn barhaus.

Mae gweithdy ACE yn drysorfa o offer gwahanol a metelau amrywiol, lle mae hi'n creu darnau hudol allan o wres y tân. Mae'r darnau llai yn anrhegion priodas delfrydol neu at ddyweddio, neu phen-blwydd priodas, yn enwedig eitemau o gasgliad 'Arfau Cariad'. Haearn yw y rhodd traddodiadol at benblwydd priodas 8 mlynedd. Mae ategolion cartref ACE ar gael i weld a phrynu'r yn ei ddwy siop, yn ogystal ag mewn llawer o siopau annibynnol a manwerthwyr ar-lein …

Siop Iard, Stryd y Plas, Caernarfon

Ann Catrin Evans - Home - Bottom

Gemwaith

Modrwyau, breichledi, mwclis, clustlysau a mwy … mae ystod gemwaith ACE yn anorchfygol ac unigryw. Mae pob darn yn cael ei wneud yn unigol â llaw a gynlluniwyd gan ACE. Nid oes unrhyw ddau ddarn yn union yr un fath. Gan weithio mewn arian, aur, efydd, copr, haearn a phres; gallwch brynu yn ei siop ar Stryd y Plas Caernarfon – Siop iard.

Gemwaith hefyd ar gael…

The Wallace Collection, Llundain
Oriel Mostyn, Llandudno
Craft in The Bay, Caerdydd
Beaumaris Jewellery Studio, Beaumaris
Mari Thomas Gallery, Llanidloes
Storiel, Bangor
Siop Ogwen, Bethesda
Cwt Tatws, Tudweiliog

Gall greu darnau pwrpasol i chi er enghraifft modrwyau priodas, modrwy dyweddio neu rhywbeth at achlysur arbennig. Cysylltwch â ni i drafod syniadau…Gall gemwaith hen teuluol gael ei hailfodelu neu doddi yn ddarn priodol cyfoes. Cysylltwch â ACE i sgwrsio am eich syniadau…

Ann Catrin Evans - Home - Bottom
Ann Catrin Evans - Home - Bottom
Ann Catrin Evans - Home - Bottom